Persondatapolitik

Din sikkerhed er vigtig.

Journalnotater

Jeg laver et håndskrevet journalnotat på det, der er relevant i forhold til det vi taler om, det vi
laver og det vi aftaler, samt egne refleksioner.
Jeg gør det for at kunne forberede mig, give dig den bedst mulige behandling, samt selv at
drage læring heraf.
Du har lov til at se de notater jeg skriver.
Du kan vælge at få noget tilføjet, men ikke slettet.
Jeg opbevarer journalnotaterne sikkert og forsvarligt i 5 år, hvorefter de slettes.
Er du utilfreds over håndtering af dine oplysninger, taler vi om det og du har mulighed for at
klage til Datatilsynet.

Jeg har tavshedspligt

Det du eller dit barn fortæller mig, er fortroligt, og jeg deler det ikke med andre.
Undtaget er, hvis jeg får kendskab til at du, eller dit barn er i fare, eller udsat for overgreb.

Samtykkeerklæring

Første gang du er hos mig, vil jeg bede dig om at skrive under på, at jeg må opbevare dit
navn, telefonnummer og din fødselsdato (eller dit barns, hvis det er dit barn under 15 år, der
kommer her) samt journalnotat.
Du kan nemt tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte mig.

HytteTerapi v/ Helle Sivebæk

Østerlidevej 9, 7100 Vejle

Mail må ikke indeholder personfølsomme oplysninger